Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Winfried,

1) Het probleem met de melding " Cideamon.exe application error....met wat codes' was ook te zien 
bij de versie 3.5.
Bij de versie 3.6 is het niet te harden het blijft maar opduiken.
Deze exe heeft iets te maken 'search desktop' dat permanent meedraait.
Ik weet trouwens niet hoe ik het moet uitschakelen.
Zo niet zou ik dat eens testen.

2) Het ophangen bij 'sorts' doe zich voor bij files die aangemaakt werden als xlsx en geconverteerd 
naar het calc-formaat.
Ik heb geen andere files.
Een test met sort in 'native' files gaf geen probleem.

Ik weet niet of er een verband is tussen de 2 punten.

Ik heb LO gedumpt tot ik meer hoor.

gr
Andre
________________________________
 From: Winfried Donkers <W.Donkers@dci-electronics.nl>
To: "users@nl.libreoffice.org" <users@nl.libreoffice.org> 
Sent: Friday, August 10, 2012 8:18 AM
Subject: RE: [nl-users] Werken met 3.6.0 CALC
 
Dag André,

LO versie 3.6.0 Calc
- Problemen met SORTeren (hang up)

- Cideamon.exe application error....

(OS: XP)

Je kunt bugs aanmelden via https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice
(Alleen dan kan er iets aan gedaan worden).
Kijk wel eerst even via http://wiki.documentfoundation.org/BugReport_Details of er al een bug voor 
is aangemeld. je kunt dat eventueel aanvullende informatie aan deze bug toevoegen.

Overigens werk ik nu een maand met 3.6.0 (op Windows XP) en sorteren gaat vlekkeloos...

Zal maar terug schakelen naar Excel....

Zolang sorteren met 3.6 bij ou niet werkt kan je natuurlijk ook gewoon met 3.5 blijven werken ;)

Winfried
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.