Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


André,
1) Het probleem met de melding " Cideamon.exe application error....met
wat codes' was ook te zien bij de versie 3.5.
Bij de versie 3.6 is het niet te harden het blijft maar opduiken.
Deze exe heeft iets te maken 'search desktop' dat permanent meedraait.
Ik weet trouwens niet hoe ik het moet uitschakelen.
Zo niet zou ik dat eens testen.
Desktop search kan je o.a. instellen/uitschakelen via het icoontje rechtsonder in je scherm (naast 
de tijd). Als je met de muis langs de icoontjes gaat, zie je de namen van de icoontjes. Druk op de 
rechtermuisknop  met de muis op het goede icoontje en kies voor instellen/uitschakelen. Ik heb 
desktop serach heel even gebruikt, maar schrok van de vertraging die dit gaf op de pc (alles 
(bestanden. mails, etc.) wordt continue gescand om bij zoeken iets sneller te kunnen vinden). Voor 
een paar seconden tijdwinst bij die enkele zoekopdracht betaalde ik vele minuten tijdverlies 
tijdens normaal gebruik.


2) Het ophangen bij 'sorts' doe zich voor bij files die aangemaakt werden als
xlsx en geconverteerd naar het calc-formaat.
Ik heb geen andere files.
Een test met sort in 'native' files gaf geen probleem.
Ik heb geen MS Office en kan dus geen 'zuiver' xlsx-bestand aanmaken om het sorteergedrag te 
testen. Een door calc gemaakt xlsx-bestand laat zich goed sorteren, ook na opslaan als ods.
Als je een xlsx-bestand hebt -dat geen vertrouwelijke informatie bevat maar wel het sorteerprobleem 
geeft- en dat rechtstreeks naar me mailt (via de mailing list gaat niet), wil ik daar graag een 
paar sorteertests mee doen. Een preciese opsomming van wat je doet om het fout te laten gaan helpt 
ook.
 
Ik weet niet of er een verband is tussen de 2 punten.
Ik ook niet. Als het wel zo is, ben je snel uit de problemen (en hoor ik het graag).

 
Ik heb LO gedumpt tot ik meer hoor.
Bij deze hoor je meer: gauw weer aan de slag met LO ;)

Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.