Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 1 augustus 2012 14:33 schreef Wil van der Krogt <krogtwil@ziggo.nl> het
volgende:

Hallo Anton,
Ik heb hier geen ervaring mee, maar heb wel 2 suggesties:
1 Maken van de write document een .PDF document. Ik denk dat de editor dit
wel zal accepteren
2 Maak van het write document een .doc of .docx document, dan zal
waarschijnlijk je probleem ook over zijn.
Ik zou de voorkeur geven aan 1 als dit werkt.

Succes en met groet,

Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Anton Doove
Sent: Wednesday, August 01, 2012 11:57 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Combinatie-vragen.


*Beste Mensen. *Momenteel leven er vragen bij mij i.v.m.mijn *Weblog
*die ik heb van *Sanoma* bij *Wordpress.nl*,waarvan ik niet weet *of
*die editor daarvan ook de tekst kan invoeren
vanuit *Write,*want ik heb Office 2007 verwijderd van mijn HD,daar ik
ontdekte dat de 3 applicaties als *Word,Excel *en *Powerpoint* samen
ruim *5000 MB* gebruiken.

De *Write*,*Calc* en *Impress* gebruiken samen echter hooguit *523 MB*
en dat is ongeveer 10x minder dan die 3 van Office 2007.  Dat scheelt
behoorlijk aan ruimte op mijn HD.
Nu ik dus niet meer de WORD 2007 gebruik,kan ik geen tekst invoeren op
die editor van mijn weblog,dus ik wil het proberen vanuit Write *als
*dat zou kunnen.

Mijn vraag aan jullie is nu: /*Wie* van van jullie is heel toevallig
bekend met de Weblog-optie bij Sanoma en Wordpress om te weten *wa*//*t*
er met die Editor mogelijk is?
/Zonder voorkennis van feiten kan ik beter niet zelf gaan zitten
experimenteren,want dan weet ik dat dit niet zonder risico zal zijn,dus
gaat er meer mis dan mij lief is.

Daarom kan ik beter vragen stellen in deze groep,waarbij ik hoop dat er
iemand is met ervaring op dit gebied,want ik wil die bestaande Blog
graag corrigeren middels die editor.
Ik kan dat echter alleen als die editor ook bestaande teksten uit
*Write* kan invoeren,mits LibreOffice kan samenwerken met de Teams van
Sanoma en Wordpress.nl

Het is mij echter niet bekend of die samenwerking al bestaat.  Zo
niet,dan is dit hopelijk een bruikbare suggestie mijnerzijds.
Ook is het mij nog niet bekend of de applicatie *WRITE *zelf een
*Blog-*optie biedt. Dat heb ik nog niet onderzocht,maar dat zou ik van
LibreOffice wel erg handig vinden.

In die blog zou ik dan ook de Impress-presentaties kunnen
plaatsen,waarover ik graag meer info ontvang,want de Handleiding zal er
wellicht nog niets over vermelden.
Natuurlijk verneem ik het graag als blijkt dat ik mij hierin heb
vergist,wat ik niet uitsluit.  Bijvoorbaat mijn dank voor de reacties en
ik groet jullie vriendelijk. /*Anton Doove.*/


Hallo,

Op de Engelstalige site werd net gevraagd Wordpress een beetje onder druk
te zetten zodat ze verschillende ODF formaten zouden accepteren.
Als een aantal mensen die LibO gebruiken naar Wordpress mailen om erop aan
te dringen dat ze odt, ods, odp als invoerformaat zouden gebruiken, dan kan
dat de open source wereld alleen maar ten goede komen.
Als we ons braafjes aan de gesloten formaten houden die Wordpress tot nu
toe aanvaardt, dan blijft het ouwe jongens krentenbrood en lijkt het of de
heerschappij van de gesloten formaten nog sterker staat dan echt het geval
is. Ik vind dus, Anton, dat je je vraag best tot Wordpress en Sanoma kan
richten, en dat je niet meteen terug moet grijpen naar pdf, doc en docx of
pps.
Ik ben zelf geen blogger, maar kijk of ik toch mijn woordje niet kan
bijdragen...

met vriendelijke groet,
-- 
Guy
using LibO 3.6.0 on a iMac Intel DualCore Lion 10.7.4
-- please reply only to users@nl.libreoffice.org --
Dodoes can't afford to have headaches

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.