Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Anton,
Ik heb hier geen ervaring mee, maar heb wel 2 suggesties:
1 Maken van de write document een .PDF document. Ik denk dat de editor dit wel zal accepteren 2 Maak van het write document een .doc of .docx document, dan zal waarschijnlijk je probleem ook over zijn.
Ik zou de voorkeur geven aan 1 als dit werkt.

Succes en met groet,

Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Anton Doove
Sent: Wednesday, August 01, 2012 11:57 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Combinatie-vragen.

*Beste Mensen. *Momenteel leven er vragen bij mij i.v.m.mijn *Weblog
*die ik heb van *Sanoma* bij *Wordpress.nl*,waarvan ik niet weet *of
*die editor daarvan ook de tekst kan invoeren
vanuit *Write,*want ik heb Office 2007 verwijderd van mijn HD,daar ik
ontdekte dat de 3 applicaties als *Word,Excel *en *Powerpoint* samen
ruim *5000 MB* gebruiken.

De *Write*,*Calc* en *Impress* gebruiken samen echter hooguit *523 MB*
en dat is ongeveer 10x minder dan die 3 van Office 2007.  Dat scheelt
behoorlijk aan ruimte op mijn HD.
Nu ik dus niet meer de WORD 2007 gebruik,kan ik geen tekst invoeren op
die editor van mijn weblog,dus ik wil het proberen vanuit Write *als
*dat zou kunnen.

Mijn vraag aan jullie is nu: /*Wie* van van jullie is heel toevallig
bekend met de Weblog-optie bij Sanoma en Wordpress om te weten *wa*//*t*
er met die Editor mogelijk is?
/Zonder voorkennis van feiten kan ik beter niet zelf gaan zitten
experimenteren,want dan weet ik dat dit niet zonder risico zal zijn,dus
gaat er meer mis dan mij lief is.

Daarom kan ik beter vragen stellen in deze groep,waarbij ik hoop dat er
iemand is met ervaring op dit gebied,want ik wil die bestaande Blog
graag corrigeren middels die editor.
Ik kan dat echter alleen als die editor ook bestaande teksten uit
*Write* kan invoeren,mits LibreOffice kan samenwerken met de Teams van
Sanoma en Wordpress.nl

Het is mij echter niet bekend of die samenwerking al bestaat.  Zo
niet,dan is dit hopelijk een bruikbare suggestie mijnerzijds.
Ook is het mij nog niet bekend of de applicatie *WRITE *zelf een
*Blog-*optie biedt. Dat heb ik nog niet onderzocht,maar dat zou ik van
LibreOffice wel erg handig vinden.

In die blog zou ik dan ook de Impress-presentaties kunnen
plaatsen,waarover ik graag meer info ontvang,want de Handleiding zal er
wellicht nog niets over vermelden.
Natuurlijk verneem ik het graag als blijkt dat ik mij hierin heb
vergist,wat ik niet uitsluit.  Bijvoorbaat mijn dank voor de reacties en
ik groet jullie vriendelijk. /*Anton Doove.*/--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.