Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Rob,

Open de Windowsverkenner.
In het menu 'Extra' zit een item 'Mapopties...'
Klik daarop en ga in het dan verschijnend schermpje naar de tab 'Weergave'
Scroll in het schermpje een stukje naar beneden tot je een geel mapicoontje
tegenkomt met daarachter 'Verborgen bestanden en mappen'
Direct daaronder staat een radioknop met daarachter 'Verborgen bestanden,
mappen en stations weergeven' Klik die radioknop aan
Klik op 'OK'.

Nu ga je in de verkenner naar
C:\Gebruikers\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\LibreOffice\3\user
Herbenoem de map user naar user_old.
Start Libreoffice opnieuw. Er wordt een nieuwe map, met de naam user,
aangemaakt.

Succes.


Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 12 juni 2012 23:46 schreef Rob Blom <robblom@kabelfoon.nl> het volgende:

Hallo Paul,

Ik heb Windows 7 en het lukt mij niet om de verborgen map AppData te
vinden. In de windows verkenner is er ook geen mapopties te vinden.

Rob Blom
robblom@kabelfoon.nl


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.