Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


ik heb het ook weleens geschreven in de mailinglist http://www.mail-archive.com/users@nl.libreoffice.org/msg00619.html
Als ik het lees begin ik steeds meer te denken dat je je "gebruikers-profiel" moet wissen. Ergens in één of andere programma-map staat het programma, in windows kan dat zijn de map "c:\program files". Als je het programma de eerste keer start maakt het een "gebruikers-profiel" voor jou aan. In XP vind je dat profiel in de map c:\documents and setting\users\je-naam\application data\libreoffice. Op een Apple computer of een computer met Linux bijvoorbeeld wordt dat profiel op een andere plaats bewaard http://wiki.documentfoundation.org/UserProfile . Volgens mij is je probleem over als je het profiel wist. Uit voorzichtigheid kan je het ook hernoemen. Dan kan je altijd terug. Bij de eerste keer opstarten na het wissen of hernoemen van je profiel wordt automatisch een nieuw profiel gemaakt. Verschillende versies van libreoffice maken soms net verschillende gebruikers-profielen en daar gaat het weleens fout bij upgraden. Ik denk zelf dat je problemen dan voorbij zijn. Maar ik kan er naast zitten. Ik vind het vervelend voor je.

Op 12-06-12 19:17, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Zie mijn eerdere bericht hierover.

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Jan Kolloffel
Sent: Tuesday, June 12, 2012 5:49 PM
To: LibreOffice Users
Subject: [nl-users] Spellingcontrole weg sinds versie 3.5.4.2

Vandaag heb ik LibreOffice 3.5.4.2, Build ID:
165a79a-7059095-e13bb37-fef39a4-9503d18 geïnstalleerd.  Gevolg: de
'automatische' spellingcontrole werkt niet meer. Hebben hier meer mensen
last van?  ik zie nog wel onderin Nederlands (NL) staan en met F7 (of
het menu Extra > Spelling) kan ik de spellingcontrole nog starten maar
controleren gebeurt niet meer en bij aperte fouten (bewust gemaakt)
verschijnt geen rode onderstreping meer.  Dat is eigenlijk best lastig
omdat je er aan went er naar te kijken.

Jan
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.