Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Paul,

Ik heb Windows 7 en het lukt mij niet om de verborgen map AppData te vinden. In de windows verkenner is er ook geen mapopties te vinden.

Rob Blom
robblom@kabelfoon.nl

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Ide Huitema
Sent: Tuesday, June 12, 2012 10:15 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Spellingcontrole weg sinds versie 3.5.4.2

Hallo Paul,

welke versie van Windows heb je het dan over? Na de C: ben ik het pad bijster. Appdata komt bij mij niet voor. Ook de vorige sessie over dit probleem kon ik er niet uitkomen.
Ik werk met Vista

Ide Huitema
i.huitema@online.nl

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: plmvantooren@hetnet.nl
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Dinsdag 12 juni 2012 19:12:52
Onderwerp: Re: [nl-users] Spellingcontrole weg sinds versie 3.5.4.2

Beste Jan Koffel,

Ga naar Windows, Gebruikers, <gebruikersnaam>, AppData,Roaming,
LibreOffice, 3, user
Herbenoem de map user naar user_old.
Start Libreoffice opnieuw. Er wordt een nieuwe map, met de naam user,
aangemaakt.
De Spellingscontrole werkt weer

Succes.

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Jan Kolloffel
Sent: Tuesday, June 12, 2012 5:49 PM
To: LibreOffice Users
Subject: [nl-users] Spellingcontrole weg sinds versie 3.5.4.2

Vandaag heb ik LibreOffice 3.5.4.2, Build ID:
165a79a-7059095-e13bb37-fef39a4-9503d18 geïnstalleerd.  Gevolg:  de
'automatische' spellingcontrole werkt niet meer. Hebben hier meer mensen
last van?  ik zie nog wel onderin Nederlands (NL) staan en met F7 (of
het menu Extra > Spelling) kan ik de spellingcontrole nog starten maar
controleren gebeurt niet meer en bij aperte fouten (bewust gemaakt)
verschijnt geen rode onderstreping meer.  Dat is eigenlijk best lastig
omdat je er aan went er naar te kijken.

Jan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.