Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Misschien gaat het mij wel niks aan, maar wat voor document is het dan? En als ik het e.v. wel mag zien: is er dan een manier waarop ik zo'n document zou kunnen bekijken? Toch is het vreemd: je opdrachtgevers vinden docx prima, dan zit het er in dat ze een nieuwe versie van MSWord hebben (hoewel het niet per se noodzakelijk is). Maar áls ze een nieuwe versie van Word zouden hebben dan zouden ze daar dus ook zonder probleem documenten in het "libreoffice-formaat" mee kunnen openen.

Ze zouden ook kunnen werken op Word 2003 met een plugin voor docx. Dan kunnen ze inderdaad libreoffice-bestanden niet openen. Overigens heb ik ook weleens een probleempje bij het opslaan als Word-document maar een echte puinhoop wordt het nooit.
Vandaar mijn nieuwsgierigheid.
Pieter

Op 20-05-12 13:08, info@lc-onderzoekenmeer.nl schreef:


Even mijn reactie ook naar aanleiding van de reactie van Pieter
Kristensen:
  ik heb alleen docx geprobeerd. Zo net een oudere versie van
Word (*.doc) geprobeerd en daar heb ik nog veel meer problemen.

  het
feit dat ik het document omzet naar Word heeft niet met mezelf te maken.
Ik ben uitermate tevreden over LibreOffice en gebruik Word alleen als
opdrachtgevers vinden dat ik in Word moet werken (en word dan heel
chagrijnig over de onvindbaarheid van alle opties in Word: Geef mij maar
LibreOffice!).

  Maar vraag blijft of er een manier is om documenten
naar Word om te zetten, dat de opmaak uit Writer behouden blijft?


groet
  Leon Crommentuijn
  LC-OnderzoekenMeer

On 20.05.2012 12:48, Theo
van Nunen wrote:

Dat zelfde ken ik ook, maar ik omzeil het door een
PDF bestand aan te
maken en anders kunnen ze ook LibreOffice
installeren.
Voor PDF heb je ook een reader nodig waarom zou je dan
ook geen
LibreOffice nemen?
En dan kan er ook een bewerking worden
uitgevoerd.
groeten Theo

Op 20-5-2012 12:18,
info@lc-onderzoekenmeer.nl [1]schreef:
als ik een document uit
LibreOffice Writer bewaar als een Word-document gaat de hele layout en
alle figuren etc. door elkaar. Het uiteindelijke document is meer dan
twee keer zo groot en veel figuren zijn dan niet te lezen. Is hier een
makkelijke manier voor om dit te omzeilen, zo dat ik andere
lezers/gebruikers van het document wel kan bedienen met Word?


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.