Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Wat noem je "word-document" Leon? Bedoel je het nieuwe .docx of de oudere vorm .doc? Of heb je het allebei geprobeerd en gaat het allebei fout? Beide kunnen Word gebruikers zonder probleem openen. Overigens openen de nieuwere versies van Microsoft Word (vanaf versie 2007) het ODF-formaat perfect. Dat is ook geen probleem.
Pieter

Op 20-5-2012 12:18, info@lc-onderzoekenmeer.nl schreef:


als ik een document uit LibreOffice Writer bewaar als een
Word-document gaat de hele layout en alle figuren etc. door elkaar. Het
uiteindelijke document is meer dan twee keer zo groot en veel figuren
zijn dan niet te lezen. Is hier een makkelijke manier voor om dit te
omzeilen, zo dat ik andere lezers/gebruikers van het document wel kan
bedienen met Word?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.