Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dat zelfde ken ik ook, maar ik omzeil het door een PDF bestand aan te maken en anders kunnen ze ook LibreOffice installeren. Voor PDF heb je ook een reader nodig waarom zou je dan ook geen LibreOffice nemen?
En dan kan er ook een bewerking worden uitgevoerd.
groeten Theo

Op 20-5-2012 12:18, info@lc-onderzoekenmeer.nl schreef:


als ik een document uit LibreOffice Writer bewaar als een
Word-document gaat de hele layout en alle figuren etc. door elkaar. Het
uiteindelijke document is meer dan twee keer zo groot en veel figuren
zijn dan niet te lezen. Is hier een makkelijke manier voor om dit te
omzeilen, zo dat ik andere lezers/gebruikers van het document wel kan
bedienen met Word?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.