Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 11-04-12 21:32, Alex Plantema schreef:
Op woensdag 11 april 2012 19:46 schreef Joren:

Als de spammer zijn e-mailadres inderdaad gebruikt, zoals je
onderzocht hebt, en niet zijn computer. Lijkt het mij dan niet
eenvoudiger om gewoon zijn wachtwoord te laten veranderen?

Om berichten te sturen heb je geen wachtwoord nodig, dus dat zal niet helpen.

Bij nader inzien blijkt de spam ook aan andere contacten van Gerrit gericht te zijn. Als die uit zijn adresboek geoogst zijn, is er wel iets aan de hand bij hem.

Alex.
Vaak helpt het veranderen van het wachtwoord wel.

Groeten, André

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.