Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List indexIk ben verder gaan spitten in Impress.
De tijdsinstelling werkt niet conform de verwachtingen.
Ik weet niet wat de oorzaak is, misschien een foutieve instelling mijnerzijds?
Ik heb daar wel naar gezocht maar niets kunnen vinden, dat op zoiets wijst.

Ik hoor wel van jullie

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Theo van Nunen
Sent: Wednesday, April 11, 2012 5:15 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Foutje in Impress

Ik heb het zojuist getest Paul.
De eerste dia start met de ingestelde wissel de andere dia's openen
zonder wissel.
Ergens midden in de serie ook weer een maal een wissel daarna niet meer.
Ook ik heb versie 5.3.2.2

Theo van Nunen

Op 11-4-2012 14:06, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Heren,

Ik kom tot de ontdekking bij het opstellen van instructies voor het gebruik van Impress, dat de knop Op alle dia’s van toepassing niet goed werkt of wellicht helemaal niet.
Ik heb het volgende gedaan:
1.    Presentatie maken
2.    In het taakventer de knop voor dia wissel gebruiken
        Een dia wissel kiezen
3.    De knop Op alle dia’s toepassen.

Daarna de presentatie gestart, maar de gekozen dia wissel werkt niet.
Wel als ik elke dia apart met de zelfde wissel voor zie, dan gaat het goed.
Maar de knop Op alle dia’s toepassen is er niet voor niets.
Is dit een foutje in versie 3.5.2.2.?

Ik hoor wel van jullie.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.