Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hey,

Als de spammer zijn e-mailadres inderdaad gebruikt, zoals je onderzocht hebt, en niet zijn computer. Lijkt het mij dan niet eenvoudiger om gewoon zijn wachtwoord te laten veranderen?

Groet,
Joren

Op 11/04/12 19:12, Alex Plantema schreef:
Op woensdag 11 april 2012 12:03 schreef Cor Nouws:

Ivm de veiligheid van de lijstgebruikers heb ik Gerrit tijdelijk van
de lijst verwijderd.

De spam kwam van een ander IP-adres dan dat van Gerrit:
een kwam uit Japan, de ander van een niet bij mijn DNS-server bekend adres.
Het ligt dus niet aan zijn computer.
De spammer gebruikt het adres van Gerrit.
Met een ander e-mailadres zou hij er geen last van hebben.

Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.