Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 23-02-12 10:06, Kees Kriek schreef:
Allen Als ik in calc kies voor "plakken speciaal" dan staat "alles
plakken" aangevinkt en daar onder alles behalve "getallen".Nu denk ik
dat als je "plakken speciaal" kiest dat je dan juist de uitkomst van
bijvoorbeeld een formule wilt plakken als getal.Je moet dan alles uit
vinken en "getallen" aan vinken.Dit lijkt me nogal omslachtig.Mijn
voortsel is om bij "plakken speciaal" standaard niets aangevinkt te
hebben.Dan hoef je alleen aan te vinken wat je wilt.Dit werkt volgens
mij ook zo in MS Excel.Als het merendeel hier hetzelfde over denkt
kunnen we dit misschien als wijzigingsverzoek indienen.

+1

Groeten,
Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.