Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Je hebt overschot van gelijk.
Het is wel omslachtig en je voorstel zou wel een verg
betering inhouden.

Lode

Op 23 februari 2012 10:06 schreef Kees Kriek <kees538@hotmail.com> het
volgende:

Allen Als ik in calc kies voor "plakken speciaal" dan staat "alles
plakken" aangevinkt en daar onder alles behalve "getallen".Nu denk ik dat
als je "plakken speciaal" kiest dat je dan juist de uitkomst van
bijvoorbeeld een formule wilt plakken als getal.Je moet dan alles uit
vinken en "getallen" aan vinken.Dit lijkt me nogal omslachtig.Mijn voortsel
is om bij "plakken speciaal" standaard niets aangevinkt te hebben.Dan hoef
je alleen aan te vinken wat je wilt.Dit werkt volgens mij ook zo in MS
Excel.Als het merendeel hier hetzelfde over denkt kunnen we dit misschien
als wijzigingsverzoek indienen. Groeten, Kees
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
lode van belle
eikenlaan 15
9470 denderleeuw
lode.vanbelle@gmail.com
+32 478 91 99 24

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.