Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List indexHoi Winfried

Allen Als ik in calc kies voor "plakken speciaal" dan staat "alles plakken" aangevinkt en daar 
onder alles behalve >"getallen".Nu denk ik dat als je "plakken speciaal" kiest dat je dan juist 
de uitkomst van bijvoorbeeld een formule wilt >plakken als getal.Je moet dan alles uit vinken en 
"getallen" aan vinken.Dit lijkt me nogal omslachtig.Mijn voortsel is om bij >"plakken speciaal" 
standaard niets aangevinkt te hebben.Dan hoef je alleen aan te vinken wat je wilt.Dit werkt 
volgens mij ook >zo in MS Excel.Als het merendeel hier hetzelfde over denkt kunnen we dit 
misschien als wijzigingsverzoek indienen.

Beste Kees,
Wanneer je gebruik wilt maken van Opties, Bewerkingen of Cellen verplaatsen is het hinderlijk dat 
de vinkjes bij selectie niet staan zoals bij standaard plakken. De 'standaard'-instelling bij 
plakken speciaal is wat standaard gebeurt bij plakken. Alles wat speciaal is, geef je vervolgens 
zelf aan. 
Mijn ervaring is dat het lang niet altijd zo is dat ik formules wil vervangen door getallen 
(resultaten), ik gebruik plakken speciaal minstens zo vaak om andere instellingen te wijzigen 
voor plakken. Er kan zoveel meer met plakken speciaal dan formules omzetten in (getal)waarden.
Zonder je willen af te vallen, wou ik een tegengeluid geven :)
Winfried Ik begrijp helemaal wat je bedoelt, maar is het dan toch niet handiger om met 'lege 
opties' te starten en dan zelf aan kunt vinken wat je wilt? Groeten, Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.