Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


On 29-01-12 12:48, pieter kristensen wrote:
Hai Joep,
Je suggereert in je mail dat het je ooit wel eens gelukt is. Om je
thunderbird adressenboek te openen met libreoffice. Ik heb dat nooit
geprobeerd. Wat ik wèl vaak gedaan heb is: het thunderbird adressenboek
"exporteren als" csv en dan openen met libreoffice (calc). Je opent het
adressenboek in thunderbird. Dan geef je aan
Extra/exporteren/kommagescheiden (dat is csv).
Dan exporteer je. En daarna kan je het bestand dat nu gemaakt is openen
met Calc. Je moet bij het openen even kijken naar de vinkjes bij "komma"
en "spatie". Calc laat het resultaat meteen zien.
Misschien schiet je er niks mee op. Maar ik hoop het wel.
pieter


Pieter,
Bedankt voor je reactie. k schreef niet dat het mij was gelukt maar dat via google anderen zeiden dat het met OO wel was gelukt. Het is een goede suggestie van je om het als spreadsheet in LO te zetten via de weg van de csv-conversie. Ik vind het echter onbegrijpelijk dat al een hele tijd de mogelijkheid om rechtstreeks Thunderbird adresboek in te lezen in LO staat. Als je Help aanklikt bij de keuze van Adresboek (Bestand -> Assistenten -> Gegevensbron voor Adressen) staat er in de helpfile:
________________________________________
Kies het type van uw externe adresboek
Niet alle typen zijn beschikbaar op alle systemen.
Thunderbird
Selecteer deze optie als u al een adresboek in Thunderbird gebruikt.
__________________________________________
Het moet dus wel kunnen en vroeger kon het ook. Ik herinner me dat ik heel lang geleden met OpenOffice, toen het nog parallel was aan StarOffice van Sun het probleemloos ging in ieder geval met Evolution en, naar ik me meen te herinneren, ook het Thunderbird. Nu lukt het in ieder geval van geen kanten en staat Evolution niet eens meer genoemd als mogelijkheid. Mogelijk kan een van de ontwikkelaars nog wat licht op de zaak laten schijnen.
Joep


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.