Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hai Joep,
Je suggereert in je mail dat het je ooit wel eens gelukt is. Om je thunderbird adressenboek te openen met libreoffice. Ik heb dat nooit geprobeerd. Wat ik wèl vaak gedaan heb is: het thunderbird adressenboek "exporteren als" csv en dan openen met libreoffice (calc). Je opent het adressenboek in thunderbird. Dan geef je aan Extra/exporteren/kommagescheiden (dat is csv). Dan exporteer je. En daarna kan je het bestand dat nu gemaakt is openen met Calc. Je moet bij het openen even kijken naar de vinkjes bij "komma" en "spatie". Calc laat het resultaat meteen zien.
Misschien schiet je er niks mee op. Maar ik hoop het wel.
pieter

Op 29-01-12 12:07, Joep L. Blom schreef:
Hi,
Ik probeer het adresboek van Thunderbird in LO (3.4.5) te openen.
Als ik doe: Bestand -> Assistenten -> Gegevensbron voor Adressen en kies voor Thunderbird dan krijg ik een error: "De verbinding met de externe gegevensbron kan niet tot stand worden gebracht omdat er geen SDBC-stuurprogramma voor de mopgegeven URL is gevonden."
Als ik op "Meer" click krijg ik:
"Er werd een verbinding voor de volgende URL gevraagd "sdbc:address:evolution:local"." Dit is dus barre waanzin: Ik heb om Thunderbird gevraagd en geen URK opgegeven.
OK, IK probeer het op een andere manier:
Bestand -> Nieuw -> Database -> Met een bestaande database verbinden.
Ik kan dan kiezen uit JDBC en nog veel meer maar o.a. Thunderbird Adresboek. OK, dat ziet er veelbelovend uit. Ik klick op volgende en kan dan kiezen om de databae=se te registreren meteen te openen.
Om dat te doen click ik op Voltooien.
Dan wordt de directory geopend waar mijn documenten staan(vreemd, want Thunderbird heeft zijn eigen verborgen directory) en ik kan alleen kiezen voor een ODF-database. Die staat daar uiteraard niet. Sterker, Thunderbird heeft zijn eigen format met de extensie .mab. Uiteraard heb ik gegoogled maar anders dan dat sommigen met OO het wel is gelukt ben ik geen oplossing tegen gekomen. Wordt dit misschien in 3.5 opgelost? Ik heb de vraag ook op de algemene gebruikerslijst gevraag maar geen enkele reactie gekregen tot nu toe.
Voor de goede orde: OS Xubuntu 10.04 op een 4-core AMD machine.
Joep--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.