Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Leo,

Ik had even gekeken hoe ik zou kunnen bijdragen. Op de genoemde URL kom ik uiteindelijk op 01.po, waarbij staat "530 words need attention". Hoe kan ik vervolgens zien welke woorden dat zijn?

Groet, Jaap van de Putte

Op 3-12-2011 22:42, Leo Moons schreef:
Hallo,

Versie 3.4.5 zal begin januari worden vrijgegeven. Kunnen we onszelf een mooier eindejaarsgeschenk bedenken dat een volledig vertaalde help voor deze versie? Er is nog werk aan de winkel en vele handen maken licht werk. Ook nadien en zelfs tegelijkertijd kunnen we jullie enthousiaste medewerking gebruiken voor de vertaling van help en gebruikersinterface van versie 3.5. Het vertalen gaat zeer vlot via Pootle en je vertaalt net zo veel je zelf wilt, verdere informatie vind je hier: https://translations.documentfoundation.org/ Je kan er ook zien hoe veel er al vertaald is en hoe weinig er nog te doen is. ;-)
Uiteraard kan je met alle vragen terecht op deze mailinglijst.

Hartelijk dank en veel plezier
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.