Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Henk,

De knop heet "Volledig scherm", zoals je zelf ook hebt vertaald. Deze knop krijg je te zien als je al in de modus volledig scherm zit en kan je toevoegen aan een werkbalk om naar de modus volledig scherm toe te gaan. Iemand die de knop aan een werkbalk wil toevoegen krijgt de toelichting te zien. Volgens mij kan je het beste iets neerzetten als: "Toont of verbergt de menu's en werkbalken (in Writer of Calc). Klik op de knop *Volledig scherm* om de modus voor volledig scherm aan te zetten of af te sluiten. "

Overwegingen:

 * De knop heet niet Volledig scherm aan/uit, dus moet dat ook niet in
   de toelichting zo genoemd worden.
 * Het is een wisselknop en dus moet de toelichting beide functies in
   zich hebben.

Veel succes met vertalen!

Groeten,
Chris


Op 04-12-11 01:27, H.C. van der Burg schreef:
Hallo Leo en of anderen,

Ik wil graag jullie eindejaarswens in vervulling doen gaan en heb mij aangemeld bij Pootle. Alleen de manier waarop dat gebruikt moet worden is mij niet geheel duidelijk. In scalc.po heb ik "Full screen" vertaald als "Volledig scherm", maar het volgende items stoot ik op een probleem. De engelse tekst luidt: "Hides the menus and toolbars. To exit the full screen mode, click the <emph>Full Screen On/Off</emph> button." Nu is dat simpel te vertalen in:

"Toont of verbergt de menu's en werkbalken (in Writer of Calc). Klik op de knop *Volledig scherm aan/uit* om de modus voor volledig scherm af te sluiten."

, maar de tekst klopt gewoon niet, omdat men het over een knop heeft, die niet standaard op een werkbalk te vinden is. De optie "Volledig scherm" is wel te vinden in het menu "Beeld" of bereikbaar met de sneltoetscombinatie Ctrl-Shift-J. Ik weet natuurlijk ook niet of deze knop in de nieuwe versie wel zichtbaar zal zijn. (Ik kon deze knop overigens ook niet zonder problemen toevoegen aan de menubalk). Dit euvel zit al geruime tijd in versies van LO en OOo. Ook in de helptekst bij "Scherm; weergaven op volledig scherm" staat nog een fout: Menu Beeld is niet te openen met Alt+V, maar dit geschiedt door Alt+D.

Misschien kan jij/julllie mij aangeven op welke wijze een dergelijke probleem getackeld moet worden.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Op 3-12-2011 22:42, Leo Moons schreef:
Hallo,

Versie 3.4.5 zal begin januari worden vrijgegeven. Kunnen we onszelf een mooier eindejaarsgeschenk bedenken dat een volledig vertaalde help voor deze versie? Er is nog werk aan de winkel en vele handen maken licht werk. Ook nadien en zelfs tegelijkertijd kunnen we jullie enthousiaste medewerking gebruiken voor de vertaling van help en gebruikersinterface van versie 3.5. Het vertalen gaat zeer vlot via Pootle en je vertaalt net zo veel je zelf wilt, verdere informatie vind je hier: https://translations.documentfoundation.org/ Je kan er ook zien hoe veel er al vertaald is en hoe weinig er nog te doen is. ;-)
Uiteraard kan je met alle vragen terecht op deze mailinglijst.

Hartelijk dank en veel plezier
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.