Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


L.s.,

Al eerder waren er vragen over het instellen van marges in etiketten. Het antwoord daarop van Cor Nouws blijkt uitstekend te werken. Alleen wil ik nog wat anders, namelijk verticaal in het midden uitlijnen of verticaal centreren. Ik kom er maar niet achter hoe dat kan. Nu kan ik wel eerst een enter geven en dan de adresvelden laten verschijnen maar dat is niet wat ik bedoel. Soms heb je in priv├ęsituaties 3 adresregels en soms worden dat - als je b.v naar het buitenland verstuurt - vier adresregels nodig. In beide gevallen wil ik dan graag in het etiket verticaal centreren.

Is daarvoor een oplossing? Met MS Word 2010 krijg ik het prima voor elkaar maar met LibO lukt het nog niet zo erg. Ik wil dat graag weten omdat mij is gevraagd of ik wat ik voor MS Word + Excel maakte ook voor LibO Writer en Calc kon maken. Hier: http://dl.dropbox.com/u/44147217/Samenvoegen%20afdrukken.zip kun je zien wat ik voor MS Word + Excel maakte.

Jan
<http://dl.dropbox.com/u/44147217/Samenvoegen%20afdrukken.zip>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.