Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Jan,

Jan Kolloffel wrote (29-11-11 14:41)

[...]
wil ik nog wat anders, namelijk verticaal in het midden uitlijnen of
verticaal centreren. Ik kom er maar niet achter hoe dat kan. Nu kan ik
wel eerst een enter geven en dan de adresvelden laten verschijnen maar
dat is niet wat ik bedoel. Soms heb je in priv├ęsituaties 3 adresregels
en soms worden dat - als je b.v naar het buitenland verstuurt - vier
adresregels nodig. In beide gevallen wil ik dan graag in het etiket
verticaal centreren.

Je zou dus willen dat je de eigenschappen van een kader (want standaard etiketten zijn daarmee opgebouwd) zo instelt dat de inhoud vertikaal wordt gecentreerd.
Zover ik zie/weet, bestaat die mogelijkheid echter niet.

Je kunt natuurlijk in het eerste kader een grote tabelcel plaatsen. Die kun je wel zo instellen dat de inhoud vertikaal wordt gecentreerd.
Beetje ingewikkeld maar zou moeten kunnen.
(Zeker dankzij het sunchoriniseren, waarbij alle overige etiketten de eigenschappen etc van de eerste overnemen).

Een andere gedachte is het maken van etiketten met een tabel, zonder kaders. Er zijn ook mensen die die weg kiezen.

HTH & groetjes,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.