Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Zeer bedankt, Leo.

Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 27 november 2011 23:14 schreef Leo Moons <leo.moons@telenet.be> het
volgende:

Hallo allemaal,

Hierbij kan ik jullie meedelen dat het tweede deel van de Handleiding voor
beginners "LibreOffice Instellen" beschikbaar is op de website van
nl.LibreOffice.org [1] alsook op ODFAuthors.org [2].

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Jan de Jong en Guy Voets voor hun niet
aflatende hulp bij de totstandkoming van dit werk.

Vriendelijke groeten

[1] 
http://nl.libreoffice.org/**ondersteuning/documentatie/<http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/>
[2] http://www.odfauthors.org/**libreoffice/nederlands/welkom-**
bij-odfauthors<http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/welkom-bij-odfauthors>

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2101/4642 - datum van uitgifte:
11/27/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.