Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste Winfried,

Winfried Donkers wrote (11-10-11 12:43)

Dank voor je tip. Ik heb LibreOffice via een script op alle pc's
geïnstalleerd en heb er niet aan gedacht de gebruikersnaam in te
vullen. Daar ben ik nu druk mee bezig.

Ik begrijp uit je andere mail dat dat inmiddels werkt :-)

Naar de automatische melding zoek ik nog even door.

Ik ben benieuwd naar wat je vindt op dat gebied.
Om een extensie te kunnen maken, is een API voor die functies nodig, en ik weet zo niet of dat bestaat. Aan de andere kant: ik ben net op weg naar de LibreOffice conferentie en kan er tussendoor wellicht eens met deze of gene ontwikkelaar naar kijken ;-) Ik weet wel dat het een vrij ingewikkeld gebeuren is, ook voor het gebruik, omdat het werkt over verschillende soorten bestandensystemen, met xls (deels) en ods ...

En wat de ervaringen van de gebruikers betreft, ik heb goede hoop dat
ze snel wennen en de vele voordelen ontdekken.

Da's mooi :-)

vr.groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.