Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

Dank voor je tip. Ik heb LibreOffice via een script op alle pc's geïnstalleerd en heb er niet aan 
gedacht de gebruikersnaam in te vullen. Daar ben ik nu druk mee bezig.
Naar de automatische melding zoek ik nog even door.

En wat de ervaringen van de gebruikers betreft, ik heb goede hoop dat ze snel wennen en de vele 
voordelen ontdekken.


Winfried

-----Original Message-----
From: Cor Nouws [mailto:oolst@nouenoff.nl] 
Sent: dinsdag 11 oktober 2011 11:45
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] mogelijkheid van melding als (door ander gebruikt) bestand vrijkomt?

Dag Winfried,

Winfried Donkers wrote (11-10-11 11:16)
In geval van netwerk: Als gebruiker A een bestand open heeft en
gebruiker B wil dat bestand ook openen, krijgt B een melding dat het
bestand in gebruik is (helaas zonder vermelding wie dat in gebruik
heeft).

MS Office 2000 (ons oude Office-pakket, deze week stappen we
bedrijfsbreed over naar LibreOffice) biedt de mogelijkheid een
berichtje naar B te sturen zodra A het bestand sluit.
Omdat veel gebruikers nog erg aan MS Office hechten,
is elk hobbeltje gauw een groot probleem.

Herkenbaar. Ze zullen ook moeten weten/leren wat de voordelen zijn.

Daarom twee vragen: -kan LibreOffice laten zien wie het bestand in gebruik heeft?

Ik meen dat dat gebeurt als bij Extra > Opties > Gebruikersgegevens de 
naam vd gebruiker is ingevoerd.

-kan LibreOffice een melding versturen als een in gebruik zijnd bestand
vrijkomt (of is daar een extensie voor nodig)?

Zou ik zo niet weten - heb er iig nog niet van gehoord.

Met vr. groet,


-- 
  - Cor
  - http://nl.libreoffice.org


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.