Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Excuses, loos alarm.
Het bleek dat het lock-bestand was 'beschadigd' (datumstempel van 9 mei). Ik heb het verwijderd en 
nu werkt het als een zonnetje.


Winfried


-----Original Message-----
From: Winfried Donkers [mailto:W.Donkers@dci-electronics.nl] 
Sent: woensdag 12 oktober 2011 09:55
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: RE: [nl-users] mogelijkheid van melding als (door ander gebruikt) bestand vrijkomt?


Winfried Donkers wrote (11-10-11 11:16)
In geval van netwerk: Als gebruiker A een bestand open heeft en
gebruiker B wil dat bestand ook openen, krijgt B een melding dat het
bestand in gebruik is (helaas zonder vermelding wie dat in gebruik
heeft).

MS Office 2000 (ons oude Office-pakket, deze week stappen we
bedrijfsbreed over naar LibreOffice) biedt de mogelijkheid een
berichtje naar B te sturen zodra A het bestand sluit.
Omdat veel gebruikers nog erg aan MS Office hechten,
is elk hobbeltje gauw een groot probleem.
Daarom twee vragen: -kan LibreOffice laten zien wie het bestand in gebruik heeft?

Ik meen dat dat gebeurt als bij Extra > Opties > Gebruikersgegevens de 
naam vd gebruiker is ingevoerd.


Met vr. groet,


 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


Helaas, het invullen van de naam bij gebruikers gegevens helpt niet, de melding blijft 
'doucmentbestand (naam) is vergrendeld voor bewerking door: onbekende gebruiker'.
Zijn er nog tips om dit op te lossen, of is er sprake van een onvolkomenheid?

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.