Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste Erik,

Dit klopt helemaal.
Bij de 1e formule zal het veld, indien E7 met tekst "mu" een blanco veld geven en anders een getal bv 0 Bij de 2e formule zal het veld, indien E7 met tekst "mu" een getal geven bv 0 en anders een blanco veld

Indien met printen geen nul wilt hebben, moet dat met de formules opgelost worden en anders programmeurs voorleggen.

Groet Frank

Op 30-9-2011 12:32, Erik en Willie schreef:
Johan,
Wat goed dat je het begrijpt. Het gaat om de volgende formules, bij de een komt er geen nul maar bij de andere wel terwijl er in beide gevallen voldaan wordt aan een lege cel.


=ALS(E7="mu";"";M7+M7/100*N7) print hij een nul
=ALS(E7="mu";M7;"") komt er geen nul

Is dit onderdrukken van de nul niet op standaard in te stellen?
Of moeten we deze vraag aan de programmeurs voorleggen?
Erik

Op 30-09-11 12:11, Johan Van Baekel schreef:
Sorry te snel.

Dit los ik op door voor de formule een extra voorwaarde te zetten.

vb

ALS(A1="";"";A1-B1)

dus zo lang er geen waarde werd ingegeven in cel A1 zal hij in de cel waar je formule staat een leeg veld geven, anders de uitkomst.

Johan


Op 30/09/2011 11:57, Erik en Willie schreef:
Hoi johan,
Zoals ik net al aan Henk heb uitgelegd, is dit niet het probleem.
Ik kan alleen deze nullen onderdrukken bij afdrukvoorbeeld- pagina opmaken- blad en dan het vinkje bij nulwaarden weghalen. Ik wil dit vinkje standaard weghebben, echter is de standaard instelling dat het vinkje is aangevinkt.


Op 30-09-11 11:41, Johan Van Baekel schreef:
zie onder extra - opties - libre office calc - weergave. Daar nulwaarden uitvinken.

Johan

Op 30/09/2011 11:35, Erik en Willie schreef:
Hallo Henk,
bedank voor je snelle reactie,
Helaas is dit niet het probleem, in enkele kolommen waar de uitkomst van een vergelijking op nul wordt gesteld is de nul niet te zien in het blad waar in ik werk. Echter als ik dit blad af wil drukken moet ik eerst naar het afdrukvoorbeeld gaan om vervolgens in de volgende stappen de nulwaarden bij afdrukken te onderdrukken.
groeten Erik

Op 30-09-11 11:13, H.C. van der Burg schreef:
Hallo Eric,

Onder Extra - Opties - LibreOffice Calc - Weergave kan aan de rechterzijde in de Sectie "Weergegeven" Nulwaarden uitgevinkt worden.
Is dat een mogelijke oplossing voor je probleem.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


Op 30-9-2011 10:32, Erik en Willie schreef:
Beste libreoffice medewerkers.
Als ik in libreoffice calc af wil drukken moet ik eerst naar: afdruk voorbeeld/pagina opmaken/blad/ : gaan en dan het vinkje weghalen bij nulwaarden om geen nullen in mijn document te zien.
Is het mogelijk om standaard dit vinkje weg te halen?
Groet Erik

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.