Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hoi Erik,

Erik en Willie wrote (30-09-11 11:57)

Ik kan alleen deze nullen onderdrukken bij afdrukvoorbeeld- pagina
opmaken- blad en dan het vinkje bij nulwaarden weghalen.
Ik wil dit vinkje standaard weghebben, echter is de standaard instelling
dat het vinkje is aangevinkt.

Deze instelling is op het paginaopmaakprofiel.
Dus ik zou verwachten dat het weg blijft al je het eenmaal uitzet via het menu Opmaak > Pagina. Misschien werkt dat niet als je het doet in een niet-ods bestand (bijv. .xls) ?

De oplossing voor nieuwe documenten is dan natuurlijk het werken met een sjabloon.

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.