Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Indien je dat doet komt er alleen op weergave geen nullen maar in de print wel.
Groet Frank

Op 30-9-2011 11:13, H.C. van der Burg schreef:
Hallo Eric,

Onder Extra - Opties - LibreOffice Calc - Weergave kan aan de rechterzijde in de Sectie "Weergegeven" Nulwaarden uitgevinkt worden.
Is dat een mogelijke oplossing voor je probleem.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


Op 30-9-2011 10:32, Erik en Willie schreef:
Beste libreoffice medewerkers.
Als ik in libreoffice calc af wil drukken moet ik eerst naar: afdruk voorbeeld/pagina opmaken/blad/ : gaan en dan het vinkje weghalen bij nulwaarden om geen nullen in mijn document te zien.
Is het mogelijk om standaard dit vinkje weg te halen?
Groet Erik
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.