Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste iedereen,Bij het installeren wordt versie 3.3.3 standaard verwijderd en
    daarna 3.4.* genstalleerd.Is er een manier om toch beide naast elkaar te hebben ?Ik heb met 
base een probleem onder 3.4.2, maar om te voorkomen dat
    hieronder een heel verhaal staat, wil ik met een printscreen dit
    duidelijk maken.Daarbij is het niet de bedoeling om elke keer van de versies een
    nieuwe installatie te maken dan wel de oude te verwijderen.Groet MarnixOp 3-8-2011 9:02, C. 
Smitshoek schreef:*Beste Cor, Winfried en Alex,
*


*Hartelijk dank voor jullie reactie.*


*Inmiddels heb ik 3.4.2. genstalleerd. Dit werd in map LibreOffice 3.4
geplaatst.*


*Alle bestanden van 3.3.3. zijn daardoor automatisch verwijderd, alleen zijn
de lege mappen blijven staan. Dus heb ik map **LibreOffice 3** met lege
submappen daarna zelf verwijderd.*


*Met vriendelijke groet,*


*Kees Smitshoek


*
Op 3 augustus 2011 08:41 schreef Alex Plantemaalex.plantema@xs4all.nlhet
volgende:Op woensdag 3 augustus 2011 08:12 schreef Winfried Donkers:


 Vooraf verwijderen van 3.3.2 is dus niet nodig, sterker nog, vanwegehet behoud van instellingen en 
historie lijkt het aan te bevelen
juist niet vooraf te verwijderen.De instellingen blijven ook bewaard als je de oude versie 
verwijdert.


Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail tousers+help@nl.libreoffice.orgPosting guidelines + 
more:http://wiki.**documentfoundation.org/**Netiquettehttp://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList
 
archive:http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/All
 messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
Geen virus gevonden in dit bericht.Gecontroleerd door AVG -www.avg.comVersie: 10.0.1390 / 
Virusdatabase: 1518/3807 - datum van uitgifte: 08/03/11


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.