Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Bij Windows: Bij het installeren van 3.4.2 wordt 3.3.2 automatisch verwijderd.
versie 3.3.2 stond in \Program Files\Libreoffice 3 en versie 3.4.2 komt in \Program 
Files\Libreoffice 3.4, en \Program Files\Libreoffice 3 is netjes opgeruimd.
De instellingen van versie 3.3.2, de extensies, de laatst geopende bestanden van 3.3.2 zijn keurig 
overgebracht naar 3.4.2.

Vooraf verwijderen van 3.3.2 is dus niet nodig, sterker nog, vanwege het behoud van instellingen en 
historie lijkt het aan te bevelen juist niet vooraf te verwijderen.


Winfried

-----Original Message-----
From: Alex Plantema [mailto:alex.plantema@xs4all.nl] 
Sent: woensdag 3 augustus 2011 00:13
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Vervanging van versie 3.3.3 door 4.3.2

Op dinsdag 2 augustus 2011 23:23 schreef C. Smitshoek:

*Ik gebruik op dit moment versie 3.3.3 maar deze wil ik vervangen
door uw nieuwste versie 4.3.2*
*Overschrijft de installatie  de huidige versie of moet ik deze eerst
verwijderen?*

Ik verwijder altijd oude versies eerst, maar het schijnt niet echt nodig te zijn.

Alex.


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.