Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste heer Smitshoek,

C. Smitshoek wrote (02-08-11 23:23)
*Beste LibreOffice-medewerker,

'medewerker' tja, dat zijn we hier allemaal in principe :-)

*Ik gebruik op dit moment versie 3.3.3 maar deze wil ik vervangen door uw
nieuwste versie 4.3.2*

*Overschrijft de installatie  de huidige versie of moet ik deze eerst
verwijderen?*

Ik heb het nooit geprobeerd, maar normaal gesproken zou 3.4.x 3.3.x natuurlijk vervangen.
En als het niet zo is, kun je 3.3.3 toch altijd achteraf verwijderen?

Of schrijf ik iets dat volgens de ervaring van anderen niet klopt?

vr. groeten,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.