Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Manuel,

Manuel wrote (21-06-11 16:00)
Ik heb een tabel uit WordPerfect overgezet naar een calc-bestand in
excel Alle teksten staan aan elkaar vast, zonder lege regels Het
bestand bestaat uit 4 kolommen n.l. kolom A: Nummer, kolom B:
componist, kolom C: instrument en kolom D: Titel + uitvoerenden Het
is een bestand van een verzameling grammofoonplaten Wanneer ik het
hele bestand selecteer en keis voor “gegevens”| sorteren | b.v. kolom

Eerst een opmerking: als de cursor ergens in een cel van een aaneengesloten bereik staat, is het voldoende om te kiezen: Gegevens > Sorteren. Het gehele bereik wordt automatisch geselecteerd.

C, dan krijg ik een foutmelding: “Bereiken met samengevoegde cellen
kunnen alleen gesorteerd worden zonder opmaak” Ik weet niet wat deze
foutmelding inhoudt en wat ik verkeerd doe.

De foutmelding is fout, tenminste niet duidelijk.
Het sorteren gaat niet - is mijn sterke vermoeden - omdat er cellen zijn samengevoegd. Zie het mailtje van C.


Een tweede probleem: Hoe kan ik de eerste regel van elke rij in kolom
D VET krijgen, zonder dat ik 1500 maal handmatig vet moet aanbrengen?

Bedoel je dat in kolom D in elke cel twee of meer regels staan, en dat je daarvan steeds de eerste vel wilt hebben?

(b.v. een macro?) Ik heb gekeken bij macro’s, maar dat wil ook niet
goed lukken.

Als ik je vraag goed heb begrepen, is een macro wel nodig ja. Da's toch wel even uitzoeken ook... Maar ik zou eerder denken aan een oplossing waarbij je niet meerdere regels (met verschillende opmaak) in de cellen plaatst..

vr. groeten,
Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.