Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ik heb een tabel uit WordPerfect overgezet naar een calc-bestand in excel
Alle teksten staan aan elkaar vast, zonder lege regels
Het bestand bestaat uit 4 kolommen n.l. kolom A: Nummer, kolom B: componist, kolom C: instrument en 
kolom D: Titel + uitvoerenden
Het is een bestand van een verzameling grammofoonplaten
Wanneer ik het hele bestand selecteer en keis voor “gegevens”| sorteren | b.v. kolom C, dan krijg 
ik een foutmelding: “Bereiken met samengevoegde cellen kunnen alleen gesorteerd worden zonder 
opmaak”
Ik weet niet wat deze foutmelding inhoudt en wat ik verkeerd doe.
Alle teksten staan in lettertype JasmineUPC, 12 pnt.
De titel boven de kolommen staat in JasmineUPC 14, vet en schuin.
Ook als ik de kolomtitels verwijder komt dezelfde foutmelding.

Een tweede probleem:
Hoe kan ik de eerste regel van elke rij in kolom D VET krijgen, zonder dat ik 1500 maal handmatig 
vet moet aanbrengen? (b.v. een macro?)
Ik heb gekeken bij macro’s, maar dat wil ook niet goed lukken.
Hartelijk dank voor de moeite

Manuel Pimentel
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.