Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


On 15/06/11 21:10, Leo Moons wrote:
Hallo Joep,

Ik ben wel niet Cor, maar misschien kan ik je een beetje op weg helpen.
Op de website van ODFAuthors vond ik een stap voor stap beschrijving (1)
hoe een Masterdoc te maken (helaas in het Engels, maar misschien is dat
geen probleem). Ik heb zelf geen ervaring met het maken van
Masterdocumenten, maar kan je wel helpen bij de vertaling. Misschien is
het een idee om ODFAuthors van naderbij te bekijken en moest je zin
hebben om te helpen, laat maar iets weten, dan kan ik je op weg helpen.

Vriendelijke groeten
Ik hoop dat dit je helpt.

(1)
http://www.odfauthors.org/openoffice.org/english/userguide3/res3/create_book
Het is geschreven voor OOo, maar kan geen probleem zijn voor een LibO
gebruiker ;-)

Op 15/06/2011 10:03, Joep L. Blom schreef:
Leo,
Bedankt voor je antwoord. Engels is mijn 2e taal (ik heb jaren lang engelse artikelen en rapporten geschreven) maar bedankt voor het aanbod. Ik vind de link die je geeft wel interessant maar het helpt mij niet met mijn probleem. Het is een handleiding voor het gebruik van masterdocumenten maar veel heb ik zelf uitgezocht en in de Oo manuals gevonden. Ik heb wel het gevoel dat de manual voor masterdocumenten nogal summier is en zeker wordt er geen "troubleshooting" manual gegeven. Ik heb nog geen tijd gehad er verder in te duiken maar hopelijk lukt het door eerst simpelweg de hyperlinks te verwijderen, vervolgens het masterdocument te updaten en dan de hoofdstukken weer opnieuw in te voegen. Hopelijk heb ik later in de week wat tijd want ik ben al veel te lang met het boek bezig (maar ik moet nog een heel stuk!). Als je meerdere teksten schrijft is het concept van een masterdocument perfect zowel voor het maken van een inhoudsopgave, een index en een litteratuurlijst als het zorgen voor een eenduidige opmaak maar ik moet er nog veel van leren. In ieder geval bedankt voor je hulp zover en als ik meer weet laat ik het wel op dit forum weten.
Joep

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.