Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Joep,

Ik ben wel niet Cor, maar misschien kan ik je een beetje op weg helpen. Op de website van ODFAuthors vond ik een stap voor stap beschrijving (1) hoe een Masterdoc te maken (helaas in het Engels, maar misschien is dat geen probleem). Ik heb zelf geen ervaring met het maken van Masterdocumenten, maar kan je wel helpen bij de vertaling. Misschien is het een idee om ODFAuthors van naderbij te bekijken en moest je zin hebben om te helpen, laat maar iets weten, dan kan ik je op weg helpen.

Vriendelijke groeten
Ik hoop dat dit je helpt.

(1) http://www.odfauthors.org/openoffice.org/english/userguide3/res3/create_book Het is geschreven voor OOo, maar kan geen probleem zijn voor een LibO gebruiker ;-)

Op 15/06/2011 10:03, Joep L. Blom schreef:
Cor,
Ik schrijf jou op de Nederlandse lijst want ik krijg geen reactie uit de Engelse lijst, waarschijnlijk omdat het niet kan?
De vraag is:
Ik heb een masterdocument met 8 hoofdstukken die elk apart als een .odt zijn opgeslagen. Om een of andere reden (Ik zal wel iets niet zo handigs hebben gedaan) staan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 twee keer in het masterdocument. Voor de goede orde in een master-document heeft de navigator 2 menu's. In de ene staan de Hyperlinks waar je van alles mee kan doen. De andere is de gewone text mode waarin de headings, tables, text frames, etc. staan. Hierin staan de hoofdstukken onder Headings met ook de 2 die dubbel zijn (ze staan achteraan). Die zou ik graag willen verwijderen maar ik weet niet hoe.
Heb jij daar misschien een oplossing voor?
Ik vind verder LO een prima pakket. Komende van WP (1981!) Word (zakelijk een noodzaak maar een ramp) en diverse versies van Office (Sun) nu LO.
Alvast bedankt.
Joep



--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres




-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1382 / Virusdatabase: 1513/3705 - datum van uitgifte: 06/15/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.