Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Cor,
Ik schrijf jou op de Nederlandse lijst want ik krijg geen reactie uit de Engelse lijst, waarschijnlijk omdat het niet kan?
De vraag is:
Ik heb een masterdocument met 8 hoofdstukken die elk apart als een .odt zijn opgeslagen. Om een of andere reden (Ik zal wel iets niet zo handigs hebben gedaan) staan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 twee keer in het masterdocument. Voor de goede orde in een master-document heeft de navigator 2 menu's. In de ene staan de Hyperlinks waar je van alles mee kan doen. De andere is de gewone text mode waarin de headings, tables, text frames, etc. staan. Hierin staan de hoofdstukken onder Headings met ook de 2 die dubbel zijn (ze staan achteraan). Die zou ik graag willen verwijderen maar ik weet niet hoe.
Heb jij daar misschien een oplossing voor?
Ik vind verder LO een prima pakket. Komende van WP (1981!) Word (zakelijk een noodzaak maar een ramp) en diverse versies van Office (Sun) nu LO.
Alvast bedankt.
Joep


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.