Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Cor,

Ik ga een poging wagen.  Als ik er niet uitkom meld ik me wel weer.
Voor de versie van Libreoffice, zie het onderwerp ...  3.3.1 dus.

gr Dick

Op 20-03-11 23:29, Cor Nouws schreef:
Hallo Dick,

dick wrote (20-03-11 22:37)

Dank voor de snelle reactie.

Was een kleine moeite.

Ik heb de bugs even bekeken maar zie niets iets wat erop lijkt.
Wel bugs die te maken hebben met wijzigingen in de selectie maar dat is
bij mij niet het geval.
De selectie blijft hetzelfde, ik wijzig alleen na de 1e run de brondata
binnen de selectie door in de data van een transactie het categorie item
te wijzigen. Daarna start ik de wizard opnieuw in de verwachting dat hij
deze wijziging meeneemt.

OK. Met welke versie van LibreOffice heb je het probleem?

Het lijkt erop dat we een nieuwe bug te pakken hebben.

Zorg jij voor verdere verwerking of kan ik er zelf iets in betekenen?
Ik hoor het wel.

Als je het zelf kunt doen, heel graag.
Uitleg staat hier
http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#Invoeren_en_Behandelen_van_Bugs Je kunt aan de andere bugs ook zien dat je bijvoorbeeld [PIVOT TABLE} in het onderwerp kunt zetten e.d.

Maar als dingen onduidelijk zijn: even melden en dan help ik met plezier.

vr. groeten,
Cor


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.