Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo,

Vandaag het volgende probleem ervaren in Calc bij het opmaken van een draaitabel. Uitgangssituatie: een blad met een periode overzicht van financiele transacties. Elke rij in het blad bevat een transactie met aanverwante gegevens als bedrag, rekeningnummers, begunstigde, etc. Bovendien is elke transactie in een categorie ondergebracht door toevoeging van een specifiek kenmerk. Ik gebruik vervolgens de draaitabel wizard om een overzicht te krijgen van wat de totaal bedragen zijn per categorie. Daarvoor totaliseert de wizard alle transacties in dezelfde categorie. Na het aanmaken van een tabel constateerde ik dat een transactie in een verkeerde categorie was ondergebracht. Na het wijzigen van het categorie kenmerk heb ik de wizard opnieuw de tabel laten berekenen. Echter het eindresultaat wijzigde niet mee!!. Pas na het opslaan en afsluiten van het werkblad, het hernieuwd openen door Calc en opnieuw runnen van de wizard werden de juiste totalen weergegeven.
Het probleem is reproduceerbaar.

Mijn PC configuratie is een Dell Studio 1558 onder Linux Mint 10 - 64bit.

Hopende hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt.

Met vriendelijke groet,

Dick

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.