Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Dick,

dick wrote (19-03-11 22:48)

Vandaag het volgende probleem ervaren in Calc bij het opmaken van een
draaitabel.
Uitgangssituatie: een blad met een periode overzicht van financiele
transacties.
Elke rij in het blad bevat een transactie met aanverwante gegevens als
bedrag, rekeningnummers, begunstigde, etc. Bovendien is elke transactie
in een categorie ondergebracht door toevoeging van een specifiek kenmerk.
Ik gebruik vervolgens de draaitabel wizard om een overzicht te krijgen
van wat de totaal bedragen zijn per categorie. Daarvoor totaliseert de
wizard alle transacties in dezelfde categorie.
Na het aanmaken van een tabel constateerde ik dat een transactie in een
verkeerde categorie was ondergebracht. Na het wijzigen van het categorie
kenmerk heb ik de wizard opnieuw de tabel laten berekenen. Echter het
eindresultaat wijzigde niet mee!!. Pas na het opslaan en afsluiten van
het werkblad, het hernieuwd openen door Calc en opnieuw runnen van de
wizard werden de juiste totalen weergegeven.
Het probleem is reproduceerbaar.

Mijn PC configuratie is een Dell Studio 1558 onder Linux Mint 10 - 64bit.

Hopende hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt.

Denk het wel.
Nog zonder een poging te doen om de fout te reproduceren: ik heb gehoord dat er nogal wat issues zijn in de draaitabel, vanwege de integratie van grote stukken code van een andere ontwikkelaar (IBM).

Ik kijk even naar de bugs: http://tinyurl.com/66k9btr
Zou je daar kunnen kijken of je probleem er al tussen staat?
Zo nee, dan moeten we de bug melden.

Dank & vr. groet,
Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.