Date: prev next · Thread: first prev next last


Op di 3 aug. 2021 om 10:37 schreef <h.vdburg@hccnet.nl>:

Hallo allen,


Jammer dat er weinig reacties zijn, maar ik kan me gedeeltelijk vinden in
Henk zijn reactie.


Naar mijn idee kunnen we het Engelse voorbeeld beter volgen. Zeker gezien
de motivering van Ivo.


Denk ik ook.

Daarnaast vind ik Geordend niet de beste keuze. In de pre-release van LO
7.2.0.2 is gekozen over Gesorteerd en Ongesorteerd en dat vind ik meer bij
de terminologie van lijsten passen. Anders moet de menukeuze Sorteren
mogelijk ook gewijzigd gaan worden in Ordenen.


Ik vind sorteren toch iets anders dan ordenen. Sorteren kun je doen op één
of meerdere criteria. Ordenen is een bepaalde volgorde aanhouden. Ik pleit
dus wel voor geordend en ongeordend.

Daarnaast ben ik niet blij met de toevoeging van het woord "wisselen" in de
benaming. Indien nog geen lijst gevormd is, wordt er in het geheel niet
gewisseld, maar wordt de gekozen lijst weergegeven. Indien een lijst
gevormd is en een onderdeel van de lijst geselecteerd wordt, wordt alleen
dat onderdeel gewijzigd van ongesorteerd naar gesorteerd en niet de hele
lijst.


Ik vind wisselen nu ook niet echt top, maar weet niet echt een
alternatief.Je kunt het lijstitem toevoegen of verwijderen, net hoe de
situatie op dat moment is. Hoe geef je dat met twee woorden weer. Wisselen
is wel van het één naar het ander. Onafhankelijk van de situatie.

Ik hoor graag of er nog meer meningen/alternatieven zijn.

Groet, Kees


Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 07:51
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-discuss] Fwd: [libreoffice-documentation] Changes to list
terminology

Zoals je onderstaand kun lezen is in de Engelstalige UI, Genummerde lijst
veranderd in Geordende lijst en Lijst met opsommingstekens in Ongeordende
lijst.
En ook is op een aantal plaatsen Nummering vervagen door Lijst. (zie
onder) Gaan we hier in de vertaling in mee f houden we vast aan de
(vertouwde) benaming?

Met vriendelijke groet,
Kees

---------- Forwarded message ---------
Van: <kees538@libreoffice.org>
Date: di 3 aug. 2021 om 06:36
Subject: Fwd: [libreoffice-documentation] Changes to list terminology
To: <kees538@gmail.com>
-------- Oorspronkelijke bericht --------
Onderwerp: [libreoffice-documentation] Changes to list terminology
Datum: 02.08.2021 07:33
Afzender: Jean Weber <jeanweber@gmail.com>
Ontvanger: LibreOffice Documentation
<Documentation@global.libreoffice.org>

Hello team,

The release notes don't mention this, but anyone updating user guides
needs to be aware: list terminology has changed. In some, but not all,
instances "Numbered" is now "Ordered" and "Bulletted" is now "Unordered".
Some context menus now have "List" instead of "Bullets and Numbering" and
"No list" instead of "Numbering off". Paragraph and Paragraph Style dialogs
have "Outline & List" tab instead of "Outline & Numbering" and field names
on that tab have changed. There are other examples; these are the ones I
remember from Writer. You can't do a global replace, because in some cases
the terms have not changed.

Peter, I have now changed the terms where they occur in your edited copy
of the GS with Impress chapter. They'll be in the Draw chapter as well.

Jean

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.