Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

Naar mijn idee kunnen we het Engelse voorbeeld beter volgen. Zeker gezien de motivering van Ivo.
Daarnaast vind ik Geordend niet de beste keuze. In de pre-release van LO 7.2.0.2 is gekozen over 
Gesorteerd en Ongesorteerd en dat vind ik meer bij de terminologie van lijsten passen. Anders moet 
de menukeuze Sorteren mogelijk ook gewijzigd gaan worden in Ordenen.
Daarnaast ben ik niet blij met de toevoeging van het woord "wisselen" in de benaming. Indien nog 
geen lijst gevormd is, wordt er in het geheel niet gewisseld, maar wordt de gekozen lijst 
weergegeven. Indien een lijst gevormd is en een onderdeel van de lijst geselecteerd wordt, wordt 
alleen dat onderdeel gewijzigd van ongesorteerd naar gesorteerd en niet de hele lijst.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 07:51
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-discuss] Fwd: [libreoffice-documentation] Changes to list terminology

Zoals je onderstaand kun lezen is in de Engelstalige UI, Genummerde lijst veranderd in Geordende 
lijst en Lijst met opsommingstekens in Ongeordende lijst.
En ook is op een aantal plaatsen Nummering vervagen door Lijst. (zie onder) Gaan we hier in de 
vertaling in mee f houden we vast aan de (vertouwde) benaming?

Met vriendelijke groet,
Kees

---------- Forwarded message ---------
Van: <kees538@libreoffice.org>
Date: di 3 aug. 2021 om 06:36
Subject: Fwd: [libreoffice-documentation] Changes to list terminology
To: <kees538@gmail.com>
-------- Oorspronkelijke bericht --------
Onderwerp: [libreoffice-documentation] Changes to list terminology
Datum: 02.08.2021 07:33
Afzender: Jean Weber <jeanweber@gmail.com>
Ontvanger: LibreOffice Documentation
<Documentation@global.libreoffice.org>

Hello team,

The release notes don't mention this, but anyone updating user guides needs to be aware: list 
terminology has changed. In some, but not all, instances "Numbered" is now "Ordered" and 
"Bulletted" is now "Unordered". Some context menus now have "List" instead of "Bullets and 
Numbering" and "No list" instead of "Numbering off". Paragraph and Paragraph Style dialogs have 
"Outline & List" tab instead of "Outline & Numbering" and field names on that tab have changed. 
There are other examples; these are the ones I remember from Writer. You can't do a global replace, 
because in some cases the terms have not changed.

Peter, I have now changed the terms where they occur in your edited copy of the GS with Impress 
chapter. They'll be in the Draw chapter as well.

Jean

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.