Date: prev next · Thread: first prev next last


Bedankt Cor! Ik zie trouwens dat je weer in de "board of directors" zit... Je bent echt een 
BN-ner...

Op woensdag 22 januari 2020 11:03:38 CET schreef u:
Hoi Pieter,

pieter wrote on 22/01/2020 07:20:
Ik zie dat odf 1.3 een standaard is geworden! Nu was ik

OASIS heeft de standaard inderdaad vastgesteld.
Nu gaat die geïmplementeerd worden in diverse producten.
En als dat er minimaal 3 zijn, komt  het verzoek bij de ISO om er een
officiële standaard van te maken.

nieuwsgierig... Brengt het voor mij als gebruiker voordelen met zich
mee? Gaan er dingen veranderen? Waren er voor de hand liggende
motieven om deze verandering te maken?

Meer/nieuwe mogelijkheden in office-documenten waarvan het vastleggen
gestandaardiseerd is.
Er zal zeker ergens een document zijn dat de nieuwe elementen in 1.3 tov
1.2.x noemt.

En wordt het odf 1.3 formaat al gebruikt in de versie 6.3 van LO?

Het gaat gebruikt worden in versie 7.0 (ná 6.4).

Ik kan nergens een begrijpelijk stuk vinden... Iemand anders wel?

Ik verzamel zo wat van de mailinglijsten.

groetjes,
Cor


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.