Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik zie dat odf 1.3 een standaard is geworden! Nu was ik nieuwsgierig... 
Brengt het voor mij als gebruiker voordelen met zich mee? Gaan er dingen veranderen? Waren er voor 
de hand liggende motieven om deze verandering te maken? En wordt het odf 1.3 formaat al gebruikt in 
de versie 6.3 van LO?

Ik kan nergens een begrijpelijk stuk vinden... Iemand anders wel?-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.