Date: prev next · Thread: first prev next last


On 16/06/2019 09.00, Kees Kriek wrote:
Een snel onderzoek levert op dat inbedden ook voor lettertypes, OLE-objecten 
en macro's wordt gebruikt. Vooral bij OLE-objecten en macro's lijkt mij dat 
inbedden het enige juiste is. Maar ook voor lettertypes en afbeeldingen kan 
het bij nader inzien de juiste éénduidige interpretatie zijn.

Bij al die voorbeelden zie je dat het gaat om "iets ergens in opnemen/verwerken"
en niet "iets ergens in doen". Het is slechts een subtiel verschil, dat wel.

Sorry voor de 'tegenstanders' maar ik ben nu van mening dat inbedden de juist
term is. Mochten er nog zwaarwegende argumenten zijn om het anders te doen,
dan hoor ik het graag.

Ik denk dat je hier de goede keuze maakt. Maar uiteraard is deze mening in het
geheel niet objectief!

Grx HdV

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.