Date: prev next · Thread: first prev next last


On 15/06/2019 23.01, Cor Nouws wrote:
Hi Kees,

Kees Kriek wrote on 6/15/19 3:38 PM:

Nu zijn de meningen verdeeld over de term inbedden. Velen vinden
waarschijnlijk insluiten mooier. Vooral omdat de overgang vanuit MS-Word
eenvoudiger is, omdat daar ook over insluiten wordt gesproken. Nu is het zo
dat de kreet inbedden vaak voorkomt in de gebruikersinterface, de Help en
de handleidingen.

Nu vinden we het op zich geen probleem om dit aan te passen, maar willen
dan wel weten of dit wenselijk is.

Fijn dat je het ter sprake brengt. Ik sluit me aan bij de anderen:
Insluiten. Volgens mij heb ik bij vertalen ook wel eens mee zitten
worstelen. Het lijkt me - retrospectief ;) - dat inbedden een half
Anglicisme is, verwant aan het 'embedden'.

Hai mannen,

Yep, ik leef nog...  ;-)

Puur taaltechnisch verdient inbedden de voorkeur. Hoewel archaïsch is het een
correct Nederlands woord en toch niet een Anglicisme. Qua betekenis past het
exact bij datgene wat hier bedoeld wordt, namelijk "iets opnemen in een groter
geheel". Het mogelijke probleem met insluiten is dat het een andere betekenis
kan hebben in de zin van iemand in het cachot opsluiten. Insluiten heeft
uiteraard ook een betekenis die dicht bij inbedden komt, maar dan hebben we het
veel meer over "iets ergens in doen" ipv "iets ergens in opnemen".

Maar uiteraard zijn dicht slechts mijn interpretaties van onze taal.

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.