Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Pieter,

pieter wrote on 5/9/19 8:22 PM:
Ik kreeg vanmiddag een rss-feed van de Document Foundation. Het gaat
over "Open Projects". Ik heb geen idee waar het om gaat. Zou het

Dank voor je mail. Bijzonder dat dit op de TDF rss-feed komt. (Maar ik
volg die niet, dus mogelijk dat er nog meer exotisch nieuws op staat).

belangrijk zijn dit te verduidelijken met het oog op NLLGG en T-Dose?

Ik vermoed van niet. Het is niet direct gerelateerd aan het feit dat ODF
een OASIS/ISO-standaard is.
En TDF is al lang een degelijke foundation.
Wat ik begrepen heb, is het een initiatief van OASIS om anderen met
opensource-plannen te faciliteren door een formeel/organisatorisch kader
te bieden.

Hoop dat dit een beetje de context verduidelijkt :)

vr. groeten,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.