Date: prev next · Thread: first prev next last


Bijzonder... een diner. Maar ik heb de tweede 's avonds ook nog iets. Dus dan ben ik er niet meer. 
Wel een mooi initiatief!

Op dinsdag 29 januari 2019 16:21:23 CET schreef Cor Nouws:
pieter kristensen wrote on 1/28/19 6:58 PM:
hé Rob, Ik heb toch wel zin om er heen te gaan. Zaterdag twee februari. Heb
jij daar een heel programma of ga je gewoon kijken? Tegenwoordig kan je van
Breda uit meteen naar Brussel. Als je dat gezellig vindt zouden we elkaar
in die trein kunnen ontmoeten.
Ik heb totaal geen programma. Maar het is leuk om heen te gaan lijkt me..

Om twijfelaars te helpen:
Op zaterdag de 2e is er een social diner
Zie
  https://wiki.documentfoundation.org/Events/2019/FOSDEM
Opgeven uiterlijk de 31 op de wiki!

Uiteraard zijn er mensen genoeg die je helpen de plek te vinden - het is
even van FOSDEM zelf af.

groet,
Cor


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.