Date: prev next · Thread: first prev next last


hé Rob, Ik heb toch wel zin om er heen te gaan. Zaterdag twee februari. Heb
jij daar een heel programma of ga je gewoon kijken? Tegenwoordig kan je van
Breda uit meteen naar Brussel. Als je dat gezellig vindt zouden we elkaar
in die trein kunnen ontmoeten.
Ik heb totaal geen programma. Maar het is leuk om heen te gaan lijkt me..
Pieter

Op di 22 jan. 2019 09:37 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl:

Goedemorgen,
op 2 February wordt FOSSDEM (https://fosdem.org/2019/) georganisseerd.
Er worden presentaties gegeven over ontwikkelingen binnen LibreOffice oa
in de Open Document Editors Devroom (
https://fosdem.org/2019/schedule/track/open_document_editors/)
Ik heb plannen om te gaan... wie gaat er nog meer?
/Rob

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.