Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werken met tekst: Geavanceerd' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u opmaakprofielen kunt gebruiken. En
ook hoe u de taalinstellingen kunt aanpassen en ook hoe de Statusbalk
hiervoor gebruiken. Daarna wordt ingegaan op gevorderde zoek- en
vervangtechnieken. Zo kunt u zoeken naar delen van tekst door het gebruik
van jokertekens en kunt u alinea-opmaakprofielen zoeken en vervangen. Ook
kunt u wijzigingen die in een document gedaan worden bijhouden. Deze
wijzigingen kunnen dan later worden opgezocht en worden geaccepteerd of
verworpen. Ook kunt u documenten samenvoegen om verschillen te markeren.
Daarna wordt er nog ingegaan op het gebruik van voetnoten,
kruisverwijzingen en hyperlinks.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.